Trắc nghiệm ôn tập

Cho 8,4 g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?

Câu hỏi:

Cho 8,4 g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?

A.

Bạn đang xem: Cho 8,4 g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?

42,3g        

B.

23,4g

C.
43,2g      

D.
21,6g

Đáp án đúng: C

Ta có: nFe = 0,15 mol, nAgNO3 = 0,4mol.

Fe + 2AgNO3 →  Fe(NO3)2 + 2Ag

0,15      0,3               0,15           0,3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

0,1                   0,1               0,1          0,1

Suy ra: mAg = (0,1+ 0,3).108 = 43,2g.

→ Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho 8,4 g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc là bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!