CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chuyển khoản

Phụ huynh chuyển khoản học phí trực tiếp vào tài khoản sau

Thông tin chuyển khoản:  “SĐT phụ huynh_Lớp đăng ký” 

Thông tin chuyển khoản ví dụ: 0987810990_toan lop 3


Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

CTK: Công ty Cổ phần giáo dục và công nghệ Hùng Vương

STK: 19134025030017


Sau khi nhận được chuyển khoản, thầy cô trợ giảng sẽ tạo tài khoản và liên hệ với phụ huynh để kích hoạt tài khoản cho con.


Chú ý: Phụ huynh hết sức lưu ý về thông tin người nhận khi chuyển khoản cùng ngân hàng. Chuyển khoản cùng ngân hàng chỉ cần số tài khoản, nếu như phụ huynh điền nhầm số tài khoản mà không đọc kỹ thông tin người nhận, có thể học phí sẽ bị chuyển đi nơi khác và không thể lấy lại được. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.