Tổng hợp

Chi phí chung là gì? Ứng dụng của việc tính toán chi phí chung

Cùng Monica tìm hiểu Chi phí chung (overhead or indirect costs) là gì? Ứng dụng của việc tính toán chi phí chung.

Chi phí chung là gì? Ứng dụng của việc tính toán chi phí chung

Bạn đang xem: Chi phí chung là gì? Ứng dụng của việc tính toán chi phí chung

Chi phí chung là gì?

Chi phí chung hay chi phí gián tiếp (overhead or indirect costs) là các khoản chi phí không gắn trực tiếp với sản phẩm. Khái niệm này dùng để chỉ tất cả các loại chi phí không phải chi phí nguyên liệu và chi phí lao động trực tiếp. Chi phí chung của sản xuất (chi phí phát sinh trong nhà máy) bao gồm chi phí nguyên liệu gián tiếp, chi phí lao động gián tiếp và các khoản chi phí sản xuất khác như chi phí chất đốt, điện, nước, chi phí khấu hao nhà xưởng và máy móc. Chi phí của các phân xưởng như chi phí bảo dưỡng, bảo quản nguyên liệu, căng tin phục vụ cho các phân xưởng cũng là bộ phận của chi phí chung cho sản xuất.

Tất cả các khoản chi phí bán hàng, phân phối, quản lý hành chính đều được coi là chi phí chung, vì chúng không có mối liên hệ trực tiếp với các đơn vị sản phẩm.

Ứng dụng của việc tính toán chi phí chung

Đối với hầu hết các doanh nghiệp, chi phí chung được tính toán bởi kế toán cho mục đích ngân sách nhưng cũng thường để doanh nghiệp có ý tưởng về số tiền họ phải tính phí cho người tiêu dùng để tạo ra lợi nhuận. Sau đây là các công cụ kế toán phổ biến có tính đến chi phí kinh doanh. 

Phân tích điểm hòa vốn

Phân tích điểm hòa vốn phân tích xác định điểm doanh thu của doanh nghiệp tương đương với chi phí cần thiết để nhận doanh thu đó. Đầu tiên nó tính toán biên an toàn (điểm mà doanh thu vượt quá điểm hòa vốn) vì đó là số tiền “an toàn” mà doanh thu có thể giảm trong khi vẫn còn ở trên điểm hòa vốn. Biểu đồ bên dưới hiển thị biểu đồ hòa vốn điển hình:

                                                          

 

Biểu đồ ngừng hoạt động

Về kinh tế, đường cong doanh thu thường được minh họa để cho biết doanh nghiệp có nên tiếp tục kinh doanh hay không. Về mặt lý thuyết, nếu một doanh nghiệp có thể chi trả chi phí hoạt động biến đổi nhưng không thể chi trả cho các chi phí chung cố định trong ngắn hạn, thì doanh nghiệp phải duy trì hoạt động kinh doanh. Mặt khác, nếu doanh nghiệp thậm chí không thể trang trải chi phí hoạt động thì doanh nghiệp nên ngừng hoạt động. Mặc dù quy tắc này phần lớn khác nhau tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, dòng tiền của doanh nghiệp và tính chất cạnh tranh của doanh nghiệp, nó đóng vai trò như một mô hình áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp nhỏ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tài sản, nợ và tài sản tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Cả hai tài sản và nợ phải trả được chia thành hai loại tùy thuộc vào khung thời gian của chúng: ngắn hạn và dài hạn. Chi phí chung nói riêng thuộc các khoản nợ hiện tại vì chúng là chi phí mà công ty phải trả trên cơ sở tương đối ngắn hạn / ngay lập tức. Mặc dù bản thân bảng cân đối không cung cấp nhiều thông tin, nó là một thông tin tài chính hữu ích khi kết hợp với các tài liệu khác như báo cáo thu nhập hoặc phân tích tỷ lệ vì nó cung cấp mô tả đa dạng và toàn diện về vị thế tài chính của công ty.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!