Tổng hợp

Chi phí chung biến đổi là gì? Chi phí chung cố định là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Chi phí chung biến đổi (variable overhead) là gì? Chi phí chung cố định (fixed overhead) là gì?

Chi phí chung biến đổi là gì? Chi phí chung cố định là gì?

Bạn đang xem: Chi phí chung biến đổi là gì? Chi phí chung cố định là gì?

Chi phí chung biến đổi (variable overhead) là những khoản chi phí chung biến đổi cùng với sản lượng sao cho chi phí chung biến đổi tính trên mỗi đơn vị sản lượng không thay đổi

Chi phí chung biến đổi (variable overhead) là những khoản chi phí chung biến đổi cùng với sản lượng sao cho chi phí chung biến đổi tính trên mỗi đơn vị sản lượng không thay đổi. Ví dụ về các khoản chi phí chung biến đổi là: chất đốt, dầu mỡ, hoa hồng bán hàng.

Chi phí chung cố định (fixed overhead) là khái niệm dùng để chỉ các chi phí không thay đổi cùng với quy mô sản lượng, chẳng hạn tiền thuê đất, khấu hao tài sản cố định. Do không thay đổi cùng với sản lượng, nên chi phí cố định của một đơn vị sản lượng (đơn phí cố định) giảm khi sản lượng tăng do nó được phân bổ số đơn vị sản lượng lớn hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chi phí chung cố định là chi phí không thay đổi khi mức thay đổi sản xuất. Cho dù mức sản lượng của một doanh nghiệp sản xuất ra sao thì chi phí này vẫn giữ nguyên. Một số ví dụ về chi phí cố định trên không là tiền thuê nhà, tiền lương, khấu hao và bảo hiểm. Ví dụ, giả sử công ty ABC thuê không gian văn phòng với giá 5.000 đô la một tháng; đây là một chi phí chung cố định phải trả dù có sản xuất được bao nhiêu sản phẩm đi nữa.

Không giống như chi phí cố định, chi phí chung biến đổi giao động khác nhau tùy theo mức độ sản xuất. Nói chung, chi phí chung biến đổi có xu hướng ít hơn khi so sánh với lượng chi phí chung cố định. Chi phí chung biến đổi có thể thay đổi theo thời gian, trong khi chi phí chung cố định không thể. Ví dụ, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, công ty ABC có thể ngừng sản xuất đồ chơi vì thiếu nhu cầu. Nó giảm thiểu tổng chi phí chung biến đổi theo cách này. Tuy nhiên, công ty không thể thay đổi chi phí chung cố định.

Các nhà sản xuất phải bao gồm chi phí chung biến đổi để tính toán tổng chi phí sản xuất ở mức hiện tại, cũng như tổng chi phí chung cần thiết để tăng số lượng sản phẩm trong tương lai. Các tính toán sau đó có thể được áp dụng để xác định mức giá tối thiểu cho các sản phẩm để đảm bảo khả năng sinh lời. Ví dụ, một cơ sở sản xuất có thể có một loạt các chi phí hàng tháng cho điện, từ việc thắp đèn để duy trì ca sản xuất suốt ngày đêm. Bởi vì các tháng không có sản phẩm vẫn có chi phí liên quan đến sản xuất, các chi phí chung biến đổi phải được bao gồm trong việc tính giá mỗi đơn vị để đảm bảo giá chính xác.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!