Trắc nghiệm ôn tập

Check the faucets for dripping water  ______ you will have to pay an enormous water bill.

Câu hỏi:

Check the faucets for dripping water  ______ you will have to pay an enormous water bill.

A.
although

Bạn đang xem: Check the faucets for dripping water  ______ you will have to pay an enormous water bill.

B.
or

C.
because

D.
however

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!