Trắc nghiệm ôn tập

Chất X là este no, hai chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y

Câu hỏi:

Chất X là este no, hai chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 0,81 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,95M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chứa ba muối có khối lượng m gam và hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị của m là

A.
28,14.     

B.
27,50.   

C.
19,63.     

D.
27,09.

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Chất X là este no, hai chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y

Khi cho E tác dụng với NaOH thì: \(\left\{ \begin{array}{l}
{n_X} + {n_Y} = 0,12\\
2{n_X} + 3{n_Y} = 0,285
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{n_X} = 0,075\\
{n_Y} = 0,045
\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{n_X}}}{{{n_Y}}} = \frac{5}{3}\)

Khi đốt cháy \(\left\{ \begin{array}{l}
{C_n}{H_{2n – 2}}{O_4}:5x\;mol\\
{C_m}{H_{2m – 10}}{O_6}:3x\;mol
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
(14n + 62).5x + (14m + 86).3x = 17,02\\
5xn + 3xm = 0,81
\end{array} \right. \Rightarrow x = 0,01\)

với m = 12 ⇒ n = 9 ⇒ X là CH3COO-C3H6-OOCC3H7 Y là (C2H3COO)3C3H5

Hỗn hợp muối gồm CH3COONa (0,075); C3H7COONa (0,075) và C2H3COONa (0,135) ⇒ m = 27,09 (g).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Chất X là este no, hai chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!