Trắc nghiệm ôn tập

Chất nào trong các chất dưới đây có phản ứng tráng bạc?

Câu hỏi:

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A.
Etyl axetat.    

B.
Etylamin.   

C.
Fructozơ.    

D.
Saccarozơ.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Chất nào trong các chất dưới đây có phản ứng tráng bạc?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Chất nào trong các chất dưới đây có phản ứng tráng bạc?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!