Trắc nghiệm ôn tập

Chất nào sau đây không phải là polime?

Câu hỏi:

Chất nào sau đây không phải là polime?

A.
Tristearin.   

B.
Xenlulozơ.     

C.
Amilopectin.     

D.
Thủy tinh hữu cơ.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không phải là polime?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Chất nào sau đây không phải là polime?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!