Trắc nghiệm ôn tập

Chất nào sau đây không phải là polime?

Câu hỏi:

Chất nào sau đây không phải là polime?

A.
Tristearin.   

B.
Xenlulozơ.     

C.
Amilopectin.     

D.
Thủy tinh hữu cơ.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không phải là polime?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Chất nào sau đây không phải là polime?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!