Trắc nghiệm ôn tập

Chất nào dưới đây thuộc loại đisaccarit?

Câu hỏi:

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A.
Xenlulozơ

B.
Saccarozơ 

C.
Tinh bột 

D.
Glucozơ

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Chất nào dưới đây thuộc loại đisaccarit?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Chất nào dưới đây thuộc loại đisaccarit?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!