Trắc nghiệm ôn tập

Certain ______ in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

Câu hỏi:

Certain ______ in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

A.
effects

B.
emissions

C.
gases

D.
layers

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Certain ______ in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Certain ______ in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!