Trắc nghiệm ôn tập

Câu tục ngữ: Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

Câu hỏi:

Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

A.
Tinh thần đoàn kết.

B.
Lòng yêu thương con người.

C.
Tinh thần yêu nước.

D.
Đức tính tiết kiệm.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Câu tục ngữ: Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

“Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến lòng yêu thương con người.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Câu tục ngữ: Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!