Trắc nghiệm ôn tập

Cấu trúc ống tiêu hóa có ở động vật nào? 

Câu hỏi:

Cấu trúc ống tiêu hóa có ở động vật nào? 

A.
Giun dẹp và thủy tức.      

Bạn đang xem: Cấu trúc ống tiêu hóa có ở động vật nào? 

B.
Trùng giày và trùng roi.

C.
Giun đất và giun dẹp.                     

D.
Giun đất và châu chấu.

Đáp án đúng: D

Giun dẹp và thủy tức: là cấu trúc túi tiêu hóa.      

Trùng giày và trùng roi: tiêu hóa nội bào.

Giun đất: cấu trúc ống tiêu hóa, giun dẹp: cấu trúc túi tiêu hóa.                     

Giun đất và châu chấu: cấu trúc ống tiêu hóa.

→ Đáp án: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!