Trắc nghiệm ôn tập

Carbon dioxide is released through_________ processes such as respiration and volcano eruptions and through_______ activities such as deforestation, l

Câu hỏi:

Carbon dioxide is released through_________ processes such as respiration and volcano eruptions and through_______ activities such as deforestation, land use changes, and burning fossil fuels. 

A.
human – natural

B.
natural – human

C.
man-made – ordinary

D.
ordinary – man-made

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Carbon dioxide is released through_________ processes such as respiration and volcano eruptions and through_______ activities such as deforestation, l

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Carbon dioxide is released through_________ processes such as respiration and volcano eruptions and through_______ activities such as deforestation, l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!