Trắc nghiệm ôn tập

Cặp dung dịch nào sau đây khi trộn với nhau thì có phản ứng trao đổi ion xảy ra? 

Câu hỏi:

Cặp dung dịch nào sau đây khi trộn với nhau thì có phản ứng trao đổi ion xảy ra? 

A.
 Na2CO3 và NaCl.                                        

Bạn đang xem: Cặp dung dịch nào sau đây khi trộn với nhau thì có phản ứng trao đổi ion xảy ra? 

B.
 KNO3 và H2SO4.

C.
KCl và NaNO3.                                          

D.
 Fe2(SO4)3 và NaOH..

Đáp án đúng: D

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!