Trắc nghiệm ôn tập

Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, người ta chia rễ làm 2 loại nào

Câu hỏi:

Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, người ta chia rễ làm 2 loại nào?

A.
Rễ cọc và rễ chùm

B.
Rễ thở và rễ móc

C.
Rễ chính và rễ con 

D.
Rễ củ và rễ giác mút

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, người ta chia rễ làm 2 loại nào

Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con. Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân. 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, người ta chia rễ làm 2 loại nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!