Trắc nghiệm ôn tập

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết Địa đạo Vĩnh Mốc thuộc loại tài nguyên du lịch nào sau đây? 

Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết Địa đạo Vĩnh Mốc thuộc loại tài nguyên du lịch nào sau đây? 

A.
Di sản văn hóa thế giới.     

B.
Di tích lịch sử cách mạng.

C.
Lễ hội truyền thống. 

D.
Làng nghề cổ truyền.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết Địa đạo Vĩnh Mốc thuộc loại tài nguyên du lịch nào sau đây? 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết Địa đạo Vĩnh Mốc thuộc loại tài nguyên du lịch nào sau đây? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!