Trắc nghiệm ôn tập

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống Mê Công?

Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống Mê Công?

A.
Sông Tiền.

B.
Sông Hậu.

C.
Sông Cái Bè. 

D.
Sông Vàm Cỏ Đông. 

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống Mê Công?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống Mê Công?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!