Trắc nghiệm ôn tập

Cách viết của phân số

Câu hỏi:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào là phân số?

A.
\(\frac{5}{0}\)

B.
\(\frac{7,9}{5,3}\)

C.
\(\frac{-3}{4}\)

D.
\(\frac{0,15}{-4}\)

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Cách viết của phân số

Cách viết của phân số là \(\frac{-3}{4}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cách viết của phân số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!