Trắc nghiệm ôn tập

Cacbohiđrat nào thuộc loại đisaccarit?

Câu hỏi:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A.
Sacacrozơ.    

B.
Glucozơ.  

C.
Xenlulozơ.  

D.
Tinh bột.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cacbohiđrat nào thuộc loại đisaccarit?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!