Trắc nghiệm ôn tập

Cacbohiđrat nào thuộc loại đisaccarit?

Câu hỏi:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A.
Sacacrozơ.    

B.
Glucozơ.  

C.
Xenlulozơ.  

D.
Tinh bột.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cacbohiđrat nào thuộc loại đisaccarit?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!