Trắc nghiệm ôn tập

Các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt hiện nay ở nước ta vẫn do đối tượng nào quản lí? 

Câu hỏi:

Các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt hiện nay ở nước ta vẫn do đối tượng nào quản lí? 

A.
 Tập thể. 

B.
Nhà nước.

C.
Tư nhân.  

D.
Nước ngoài.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt hiện nay ở nước ta vẫn do đối tượng nào quản lí? 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt hiện nay ở nước ta vẫn do đối tượng nào quản lí? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!