Trắc nghiệm ôn tập

Biết khối lượng của electron 9,1.10-31(kg) và tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s).

Câu hỏi:

Biết khối lượng của electron 9,1.10-31(kg) và tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Công cần thiết để tăng tốc một electron từ trạng thái nghỉ đến tốc độ 0,5c là 

A.

Bạn đang xem: Biết khối lượng của electron 9,1.10-31(kg) và tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s).

8,2.10-14 J         

B.
1,267.10-14 J           

C.
1,267.10-15 J       

D.
8,7.10-16 J

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Biết khối lượng của electron 9,1.10-31(kg) và tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!