Trắc nghiệm ôn tập

Biết điện tích của electron: ( – 1,{6.10^{ – 19}}C.) Khối lượng của electron: (9,{1.10^{ – 31}}kg.

Câu hỏi:

Biết điện tích của electron: \( – 1,{6.10^{ – 19}}C.\) Khối lượng của electron: \(9,{1.10^{ – 31}}kg.\) Giả sử trong nguyên tử heli, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo 29,4 pm thì tốc độ góc của electron đó sẽ là bao nhiêu? 

A.

Bạn đang xem: Biết điện tích của electron: ( – 1,{6.10^{ – 19}}C.) Khối lượng của electron: (9,{1.10^{ – 31}}kg.

 \(1,{5.10^{17}}\) (rad/s).      

B.
 \(4,{15.10^6}\) (rad/s).   

C.
\(1,{41.10^{17}}\) (rad/s).     

D.
  \(2,{25.10^{16}}\)(rad/s).

Đáp án đúng: C

Lực hút tĩnh điện đóng vai trò lực hướng tâm:

\(\begin{array}{l}
k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = m{\omega ^2}r\\
\Rightarrow \omega = \sqrt {k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{m{r^3}}}} \\
= \sqrt {{{9.10}^9}.\frac{{1,{{6.10}^{ – 19}}.3,{{2.10}^{ – 19}}}}{{9,{{1.10}^{ – 31}}.29,{4^3}{{.10}^{ – 36}}}}} \\
\Rightarrow \omega = 1,{41.10^{17}}\left( {rad/s} \right).
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Biết điện tích của electron: ( – 1,{6.10^{ – 19}}C.) Khối lượng của electron: (9,{1.10^{ – 31}}kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!