Trắc nghiệm ôn tập

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA sau chiến tranh thế gới thứ 2 là gì?

Câu hỏi:

Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA sau chiến tranh thế gới thứ 2 là gì?

A.
Sự ra đời khối ASEAN.

B.
Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

C.
Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU

D.
Nhiều nước có tốc độ phát triển khác nhau.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA sau chiến tranh thế gới thứ 2 là gì?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA sau chiến tranh thế gới thứ 2 là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!