Trắc nghiệm ôn tập

Bảo vệ tài nguyên rừng là trách nhiệm của ai?

Câu hỏi:

Bảo vệ tài nguyên rừng là trách nhiệm của ai?

A.
Lực lượng kiểm lâm

B.
Tất cả mọi người 

C.
Nhà nước

D.
Nhân dân

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Bảo vệ tài nguyên rừng là trách nhiệm của ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!