Trắc nghiệm ôn tập

Ban đầu có 2 (g) Radon ({}_{86}^{222}Rn) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày.

Câu hỏi:

Ban đầu có 2 (g) Radon \({}_{86}^{222}Rn\) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày. Hỏi sau 19 ngày, lượng Radon đã bị phân rã là bao nhiêu gam ? 

A.
0,0625 (g).            

B.
1,6 (g).        

C.
 0,4 (g).               

D.
1,9375 (g).

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Ban đầu có 2 (g) Radon ({}_{86}^{222}Rn) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ban đầu có 2 (g) Radon ({}_{86}^{222}Rn) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!