Trắc nghiệm ôn tập

Ban đầu có 2 (g) Radon ({}_{86}^{222}Rn) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày.

Câu hỏi:

Ban đầu có 2 (g) Radon \({}_{86}^{222}Rn\) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày. Hỏi sau 19 ngày, lượng Radon đã bị phân rã là bao nhiêu gam ? 

A.
0,0625 (g).            

B.
1,6 (g).        

C.
 0,4 (g).               

D.
1,9375 (g).

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Ban đầu có 2 (g) Radon ({}_{86}^{222}Rn) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ban đầu có 2 (g) Radon ({}_{86}^{222}Rn) là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!