Trắc nghiệm ôn tập

As we walked past, we saw John _______ his car.

Câu hỏi:

As we walked past, we saw John _______ his car.

A.
repairing

B.
to be repairing

C.
repair

D.
being repairing

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: As we walked past, we saw John _______ his car.

Kiến thức: Cấu trúc “see”

Giải thích:

see sb doing sth: thấy ai đang làm gì (chứng kiến hành động đang diễn ra tức thời

see sb do sth: thấy ai đã làm gì (chứng kiến toàn bộ quá trình của hành động)

Tạm dịch: Khi chúng tôi đi qua, chúng tôi thấy John đang sửa xe của anh ấy.

Chọn A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: As we walked past, we saw John _______ his car.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!