Trắc nghiệm ôn tập

Another effect of global warming is a rise in the number of ____

Câu hỏi:

Another effect of global warming is a rise in the number of ____

A.
extint mamal animal

B.
endangered species

C.
extinct carnivour

D.
lost species

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Another effect of global warming is a rise in the number of ____

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Another effect of global warming is a rise in the number of ____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!