Trắc nghiệm ôn tập

Another effect of global warming is a rise in the number of ____

Câu hỏi:

Another effect of global warming is a rise in the number of ____

A.
extint mamal animal

B.
endangered species

C.
extinct carnivour

D.
lost species

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Another effect of global warming is a rise in the number of ____

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Another effect of global warming is a rise in the number of ____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!