Trắc nghiệm ôn tập

Amin nào dưới đây là amin bậc 1?

Câu hỏi:

Amin nào sau đây là amin bậc 1?

A.
CH3CH2NH 

B.
NH2-CH2-COOH

C.
CH3-NH-CH3 

D.
CH3CH2NH2

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Amin nào dưới đây là amin bậc 1?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Amin nào dưới đây là amin bậc 1?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!