Trắc nghiệm ôn tập

Amin nào dưới đây là amin bậc 1?

Câu hỏi:

Amin nào sau đây là amin bậc 1?

A.
CH3CH2NH 

B.
NH2-CH2-COOH

C.
CH3-NH-CH3 

D.
CH3CH2NH2

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Amin nào dưới đây là amin bậc 1?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Amin nào dưới đây là amin bậc 1?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!