Trắc nghiệm ôn tập

Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường,

Câu hỏi:

Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là

A.
mất một cặp A-T

B.
thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X

C.
thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T

D.
mất một cặp G-X

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường,

Alen B dài 221 nm =2210 A => alen B có số nucleotit là NB  = 2.2210/3,4 = 300 Þ 2AB + 2GB  =1300(1)

Gen có 1669 liên kết hiđrô => 2AB + 3GB =1669(2)

Từ (1) và (2) ta có: AB  = TB  = 281;GB  = X B  = 369

Tế bào nguyên phân hai lần => cặp gen Bb nhân đôi hai lần. Ta có:

Số nucleotit loại Timin môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi là:

(TB +Tb )(22 -1) =1689 \( \Leftrightarrow \) TB +Tb = 563 => Tb = 282 = Ab

Số nucleotit loại Xytozin môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi là:

(X B + Xb )(22 -1) = 2211 \( \Leftrightarrow \) X B + Xb  = 563  => Tb  = 737  => Xb = 368 = Gb

Có thể nhận thấy rằng Ab = AB +1 và Gb = GB -1, NB  = Nb

=>Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!