Trắc nghiệm ôn tập

Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a.

Câu hỏi:

Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.   Alen a và alen A có thể có số lượng nuclêôtit bằng nhau.

Bạn đang xem: Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a.

II. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau.

III.Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

IV. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen

 

A.
3

B.
4

C.
1

D.
2

Đáp án đúng: D

đúng là III, đột biến thay thế có thể không làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành

I, II không thể chắc chắn đúng vì đột biến mất, thêm sẽ làm thay đổi số lượng nuclêôtit và chiều dài gen

IV sai vì đột biến thay thế không làm thay đổi các bộ ba còn lại trên gen

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!