Trắc nghiệm ôn tập

 Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago

Câu hỏi:

 Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago.

A.
off

B.
to

C.
in

D.
at

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem:  Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag:  Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!