Trắc nghiệm ôn tập

 Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago

Câu hỏi:

 Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago.

A.
off

B.
to

C.
in

D.
at

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem:  Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag:  Achaeological relics have proved that humans in this region date back ___ about 10,000 – 20.000 years ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!