Trắc nghiệm ôn tập

A Wi-Fi connection offers _____ .

Câu hỏi:

A Wi-Fi connection offers _____ .

A.
better large files

B.
faster smartphones

C.
no need for hurry

D.
better speeds

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: A Wi-Fi connection offers _____ .

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A Wi-Fi connection offers _____ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!