Trắc nghiệm ôn tập

A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing

Câu hỏi:

A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing

A.
temperature

B.
sea water

C.
sea level

D.
pollution

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!