Trắc nghiệm ôn tập

A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

Choose the correct answer

Câu hỏi:

A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

Bạn đang xem: A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

A.
flooding

B.
seeding

C.
flood

D.
flooded

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!