Trắc nghiệm ôn tập

A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

Choose the correct answer

Câu hỏi:

A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

Bạn đang xem: A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

A.
flooding

B.
seeding

C.
flood

D.
flooded

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A rise in sea levels, causing ______________ in coastal areas.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!