Trắc nghiệm ôn tập

A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

Câu hỏi:

A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

A.
forest

B.
forestry

C.
deforestation

D.
deforest

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!