Trắc nghiệm ôn tập

A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

Câu hỏi:

A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

A.
forest

B.
forestry

C.
deforestation

D.
deforest

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A loss of tropical forests, an increase in arid lands, more ________________ fires, and a loss of animal and plant species.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!