Trắc nghiệm ôn tập

A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warmin

Câu hỏi:

A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warming the surface.

A.
 thermal

B.
 hot

C.
heat

D.
heating

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warmin

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!