Trắc nghiệm ôn tập

A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warmin

Câu hỏi:

A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warming the surface.

A.
 thermal

B.
 hot

C.
heat

D.
heating

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warmin

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A layer of greenhouse gases – primarily water vapor, and carbon dioxide – acts as a  _____  blanket for the Earth, absorbing heat and warmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!