Trắc nghiệm ôn tập

A car system gives poor slum_____ better access to jobs.

Câu hỏi:

A car system gives poor slum_____ better access to jobs.

A.
dwellers

B.
citizens

C.
cavemen

D.
city people

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: A car system gives poor slum_____ better access to jobs.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: A car system gives poor slum_____ better access to jobs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!