Trắc nghiệm ôn tập

_______, the athlete broke the worlds record with two attempts

Câu hỏi:

_______, the athlete broke the world’s record with two attempts.

A.
Surprise 

Bạn đang xem: _______, the athlete broke the worlds record with two attempts

B.
Surprised   

C.
Surprising 

D.
Surprisingly

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!