Trắc nghiệm ôn tập

_______, the athlete broke the worlds record with two attempts

Câu hỏi:

_______, the athlete broke the world’s record with two attempts.

A.
Surprise 

Bạn đang xem: _______, the athlete broke the worlds record with two attempts

B.
Surprised   

C.
Surprising 

D.
Surprisingly

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!